Artemia - nawyk życiowy
- Feb 11, 2018 -

Zwierzę jest biologicznie szerokolistną, w warunkach naturalnych, żyjącą w dużym zasoleniu soli i słonowodnym jeziorze. Zasolenie słonej wody powyżej 27% może przetrwać. Kolor i wielkość ciała są ściśle związane ze zasoleniem zamieszkującej wody. W ciele wodnym o wysokim zasoleniu ciało jest czerwone, a człowiek jest mały. W miarę zmniejszania się zasolenia kolor ciała stopniowo zanika, a długość ciała stopniowo się zwiększa. Wzrost zwierzęcia jest również ściśle związany z pożywieniem i temperaturą. W naturalnych wodach są one monocytogenes i resztki organiczne jako główny pokarm, optymalna temperatura wzrostu wynosi około 25 ~ 30 ℃.