Artemia Dwa rodzaje
- Feb 11, 2018 -

Istnieją dwa rodzaje artemii, jedna to artemia z partenogenezy, jedna to artemia amfipatyczna. Powszechnie uważa się, że artemia partenogenetyczna i artemia ziemnowodna, nawet gdy żyją w tym samym obszarze, również mają izolację reprodukcyjną, która jest różnicą między gatunkami.

Artemia wywołuje reprodukcję jajowatą i jajorodną na dwa sposoby. Jajowód odnosi się do potomstwa w postaci jaj wytwarzanych z matki, jajnika odnosi się do potomstwa z ciała matki wykluł się podczas produkcji nauplii. System reprodukcyjny Artemia może tworzyć dwa rodzaje jaj - jaja zimowe i jaja letnie. Powszechnie uważa się, że gdy warunki środowiskowe są dobre, produkowane są letnie jaja, a jaja zimowe są produkowane, gdy warunki są słabe. Jaja zimowe (znane również jako jaja odpoczynkowe, jaja trwałe), które jest solanką, z której korzystaliśmy w jajach akwakultury.